Tjänster

Organisationsutveckling

 

Behöver ert bolag hjälp med organisationsutveckling, optimering av HR-relaterade processer, styrelse- och ledningsgruppsutveckling, eller personprofilstester?

 

Jag är diplomerad organisationskonsult som brinner för att utveckla organistioner och människor. Certifierad i Extended Disc profiler, Human Guide och Goalmapping.

Strategi och förändringsledning

 

Behöver ert bolag hjälp med att ta fram en ny strategi och affärsplan, eller en senior rådgivare vid större transformationsresor?

 

Jag har stor erfarenhet av förändringsledning i både privata och offentliga företag.

Interim CFO

 

Behöver ert bolag en interim CFO, eller en rådgivare för utveckling av era finansiella processer och arbetsätt?

 

Jag har mångårig erfarenhet av ekonomichefarbete inom både offentlig och privat sektor.

HR Investeringar

 

Behöver du hjälp med att räkna hem dina HR investeringar. Vilken påverkan får kortsiktigt tänkande på BR och RR samt varumärket.

Vad kostar hög sjukfrånvaro, hög personalomsättning samt konflikter på din arbetsplats.

 

Jag kan stödja er med beslutsunderlag för era HR investeringar.

 

 

Maj-Britt Gustafsson Wallin

+46 72 706 00 68

majbritt.g.wallin@embege.se

Copyright © All Rights Reserved